Język korzyści – poznaj jego siłę w biznesie!

29 listopada 2019, 09:00

W relacjach biznesowych i kontaktach z klientami liczy się jak największa efektywność realizowanych działań oraz umiejętność wpływania na zachowania innych osób. W uzyskaniu takiego rezultatu pomóc może praktyczne zastosowanie języka korzyści.
Język korzyści – poznaj jego siłę w biznesie!

Czym jest język korzyści

Język korzyści to jedna z najpopularniejszych technik sprzedażowych i perswazyjnych stosowanych w środowisku biznesowy. Od wielu innych rozwiązań marketingowych odróżnia ją skupienie się na indywidualnych potrzebach odbiorcy, do którego kierowany jest konkretny produkt lub usługa. Dokonuje się tego poprzez wykorzystywanie ściśle sprecyzowanej gamy wyrażeń, zwrotów oraz słów. Za pomocą języka korzyści można stworzyć opis ukazujący szczegółową znajomość produktu i jego mocnych stron. Taki sposób narracji jest oparty na podkreśleniu pozytywnego efektu finalnego, jaki urzeczywistni się w razie podjęcia przez klienta konkretnej decyzji zakupowej. Fundamentem jest w tym przypadku wzorowanie się na modelu, w którym poszczególne cechy produktu przekształcane są w jego zalety, które bezpośrednio przynoszą mierzalną korzyść.

Jakich słów i zwrotów należy używać posługując się językiem korzyści?

W budzeniu pozytywnego wrażenia u odbiorców może pomóc stosowanie pewnych konstrukcji językowych. Wśród nich wymienić należy kilka sprawdzonych zwrotów, wyrażeń i słów typowych dla języka korzyści.

Najczęściej używa się następujących określeń:

 • Dzięki temu…
 • Pozwoli na…
 • Zagwarantuje to…
 • Uzyska Pani możliwość..
 • Zwiększy się…
 • Ułatwione zostanie…
 • Otrzyma Pan…
 • Ta cecha umożliwi…
 • Przyspieszy to…
 • Radykalnie obniży to koszty…

Język korzyści w tekstach pisanych – o czym jeszcze należy pamiętać?

Język korzyści jest najczęściej wykorzystywany w rozmowach bezpośrednich lub telefonicznych. Wtedy ogromne znaczenie ma formułowany przez nas przekaz merytoryczny, jak również nadawane komunikaty niewerbalne. Jednocześnie coraz większe znaczenie nabierają treści prezentowane na stronach internetowych lub przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dlatego też tworząc teksty artykułów lub wiadomości, dobrze jest zwracać uwagę również na sposób kompozycji tekstu. Niezwykle istotne w tym zakresie są na przykład: wykresy, grafiki, fotografie, wypunktowania, zróżnicowane wielkości i rodzaje czcionek oraz szeroka gama kolorystyczna.

Język korzyści w biznesie
Język korzyści umożliwia takie przeprowadzenie rozmów handlowych, by zakończyły się sukcesem.


Kiedy warto stosować język korzyści?

Język korzyści powinien być wykorzystywany przede wszystkim przez managerów, sprzedawców i handlowców, którzy pragną przedstawić swoją ofertę w jak najlepszym świetle oraz zachęcić klienta do skorzystania właśnie z niej. Stosowanie takiej techniki wzmocni ich pewność siebie w kontaktach z klientami, poprawi wyniki sprzedażowe, zwiększy zyski całej firmy, pozwoli nabyć nowe kontakty biznesowe, a także sprawi, że wykonywana praca będzie przynosić im więcej satysfakcji. Jednak na dobrą sprawę warto, aby z takim sposobem kreowania wypowiedzi zapoznali się wszyscy, którzy w swojej pracy realizują obowiązki polegające na kontakcie z drugim człowiekiem. Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie języka korzyści wcale nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Sama wiedza teoretyczna nie wystarcza, najważniejsze jest świadome i naturalne wykorzystywanie jej w trakcie rozmów z drugim człowiekiem, czy też podczas tworzenia przekazu pisemnego na dany temat. W tym zakresie sprawdza się powiedzenie, że to praktyka czyni mistrza. Każdy kto pragnie umiejętnie posługiwać się językiem korzyści może brać udział w kształtujących tą zdolność ćwiczeniach, szkoleniach i warsztatach.

Język korzyści w praktyce – jakie są zasady jego stosowania?

 • Rozpocznij od wyodrębnienia wartościowych cech produktu lub usługi, który pragniesz zaprezentować.
 • Zdefiniuj grupę docelową i skupiaj się na różnych punktach widzenia.
 • Formułuj swój przekaz tak, aby klient zobaczył w nim korzyści, których sam pragnie.
 • Stwórz na tyle miłą atmosferę, aby odbiorca miał poczucie, że otrzymuje coś wyjątkowego i cennego, a jego decyzja jest najlepszą, jaką w danym momencie może podjąć.
 • Oddziałuj na emocje – używaj obrazowych stwierdzeń, które pobudzą wyobraźnię Twojego rozmówcy.
 • Dopasuj używany język do profilu odbiorcy i jego oczekiwań: co innego będzie zrozumiałe dla dziecka, czy nastolatka, a jeszcze co innego dla osoby dorosłej.
 • Nieustannie podkreślaj, że dobro klienta jest dla Ciebie kwestią priorytetową.
 • Staraj się zapewnić rozmówcę, że wybór, który podejmie w pełni zaspokoi jego oczekiwania: wizerunkowe, wewnętrzne, a także zapewni mu bezpieczeństwo i nie doprowadzi do pogorszenia stanu jego zdrowia.
 • Pamiętaj, że język korzyści leży na granicy perswazji i manipulacji – staraj się nie doprowadzić do tego, aby odbiorca Twojego przekazu czuł się przytłoczony natłokiem informacji oraz podejrzliwy wobec ich prawdziwości.
 • Spraw, aby właściwy dobór języka korzyści, doprowadził do znacznego skrócenia procesu decyzyjnego u najbardziej opornych klientów, którzy nadmiernie zwlekają ze wskazaniem swojego ostatecznego stanowiska.
 • Wybierz odpowiednią postać języka korzyści do sytuacji oraz miejsca, w jakim go wykorzystujesz.

wgarniturach

Autor artykułuRedakcja portalu29 listopada 2019, 09:00

Redakcja portalu

Daniel Gatner

Monika Nowotarska

Gabriel Gatner